Wypożyczalnia Obrazów

Pierwsza edycja – jesień 2004 r., Sympozjum w Kalwarii Zebrzydowskiej. Druga edycja – zima 2015 r., Facebook. Trzecia edycja – jesień 2020 r. Facebook.

Zachęcam do zapoznania się z Regulaminem Wypożyczalni Obrazów oraz udostępnionym w Wypożyczalni zestawem prac.
W sprawie wypożyczeń i informacji o dostępnych obrazach proszę o kontakt.

Zapraszam do wypożyczalni – czynna całą dobę!

Obrazy znajdujące się w wypożyczalni

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wypożyczalnia Obrazów ma na celu popularyzację wieszania obrazów na ścianach. Umożliwia obcowanie ze sztuką współczesną bez angażowania środków finansowych.
 2. Prawo do korzystania z Wypożyczalni Obrazów przysługuje każdemu pełnoletniemu zainteresowanemu.
 3. Korzystanie z Wypożyczalni Obrazów jest bezpłatne.
 4. Dane osobowe, gromadzone i przechowywane przez Wypożyczalnię Obrazów, wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych obrazów.

WYPOŻYCZALNIA

 1. Każdy chętny może wypożyczyć dwa obrazy na okres nie dłużej niż pół roku.
 2. Wypożyczalnia Obrazów może przesunąć termin zwrotu jeśli nikt inny nie zgłosił chęci wypożyczenia tej pozycji.
 3. Prośba o prolongatę powinna zostać zgłoszona najpóźniej w dniu, w którym pożyczający miał obowiązek oddać wypożyczoną pozycję.
 4. Akt wypożyczenia następuje w momencie podpisania umowy (wzór) przez obie strony i zrobienia zdjęcia przez fotografa Wypożyczalni Obrazów pożyczającemu z pożyczonym obrazem.
 5. Gwarancją zwrotu obrazu dla Wypożyczalni Obrazów jest zdjęcie z wizerunkiem pożyczającego.
 6. Publiczne wykorzystanie fotografii możliwe jest za dobrowolną zgodą pożyczającego wyrażoną w umowie.

POSZANOWANIE OBIEKTÓW WYPOŻYCZONYCH

 1. Pożyczający jest zobowiązany do przyłożenia wszelkich starań aby obraz nie uległ uszkodzeniu, zniszczeniu, ani zgubieniu.
 2. W przypadku uszkodzenia pożyczający jest zobowiązany natychmiast powiadomić Wypożyczalnię Obrazów w celu ustalenia dalszego postępowania, a w przypadku utraty obiektu dostarczyć inny obiekt o podobnej wartości.
 3. Pożyczający nie nabywa prawa własności do nie zwróconych zbiorów Wypożyczalni Obrazów także w przypadku uregulowania zaistniałych wobec Wypożyczalni należności.

SKARGI I WNIOSKI

 1. Pożyczający ma prawo wpisać swoje skargi i wnioski na stronie Wypożyczalni Obrazów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wypożyczający jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem.
 2. Regulamin Wypożyczalni Obrazów wchodzi w życie z dniem 1 XII 2015r.